19.2.15

Confederación de Anpas Galegas


Sempre que nas ANPAs falamos de Educación cos actuais representantes políticos, aparece entre as familias e a administración educativa unha discusión permanente ...