13.1.15

PARTIDOS POLÍTICOS: PROPOSTAS PARA O GALEGO


A plataforma PROLINGUA realiza “un chamamento ás forzas políticas galegas, tanto as que contan con presenza institucional coma as que aspiran a acadala nos próximos comicios, para poñer fin a unha etapa nefasta, sen dúbida a peor na Historia recente do idioma”.