30.9.14

Os 182 números da mítica revista cultural Céltiga xa están dispoñibles na rede

Os 182 números que se editaron entre 1924 e 1932 poden consultarse na web do Consello da Cultura. A publicación estivo dirixida ao longo dos oito anos de andaina por Eduardo Blanco Amor, Eliseo Pulpeiro e Domingo Rial Seijo. Esta revista de arte, crítica, literatura e actualidade contou coa colaboración de escritores como Ramón Cabanillas, Lugrís Freire ou Emilia Pardo Bazán e con caricaturas de artistas como Castelao ou Carlos Maside.