26.1.12

Desfeitas na arquitectura e no urbanismo

Profesionais novos recoñecen a súa responsabilidade nas desfeitas na arquitectura e o urbanismo

Unha das consecuencias positivas da crise económica en que nos atopamos debería ser a de botar unha ollada ao pasado para analizar e corrixir os erros que se cometeron en todo o que se refire ao coidado e estruturación do territorio. A paisaxe segue a ser un dos tesouros cos que e conta o país malia as moitas desfeitas amoreadas. Os arquitectos son un dos colectivos que deben formar parte desta reflexión, aínda que non os únicos. Nas últimas décadas o seu coñecemento quedou sepultado baixo os intereses políticos e económicos que levaron ao crecemento desmesurado do ladrillo. información completa de José Estévez en El País 26/01/2021
Casa rural en Paderne reformada por Carlos Quintáns