2.11.11

Os defuntos falaban castelao

Unha curta para o día de defuntos. Basada nun conto de Anxel Fole