4.11.16

4 de novembro: día da ciencia en galego

No IES Elviña: convertindo moedas en ouro (maxia)
Realizado coa colaboración do departamento de física e quíimica.