6.6.16

O anuncio en córnico

A compañía de xeados Kelly´s of Cornwall creou un anuncio no que se potenciaba a calidade do produto co uso da lingua córnica e a un tempo multiplicaba a visibibilidade da reivindicación da dotación orzamentaria para esta lingua.