9.6.16

Carlos Callón, sobre se o galego é ou non unha “lingua de laboratorio”