10.5.16

Coordinadora de EDNL do Morrazo,

. Vídeo-selfies feitos polas persoas participantes e cedidos xenerosamente para este vídeo de defensa da língua en todos os sectores profesionais. Moitas persoas famosas e non famosas, todas construíndo país, cultura e lingua.