23.1.16

“O silencio sobre Xosé Velo en Galicia é escandaloso; está todo por facer”