5.1.16

No centenario do nacemento da Irmandade da Fala da Coruña (1916)