2.12.15

“A miña identidade galega naceu aos poucos meses de chegar a Bos Aires”