23.9.15

O lexicógrafo Isaac Alonso Estraviz Premio Arraiano Maior 2015


O e-Estraviz, un dos máis completo dicionarios galegos con 130.666 entradas totais, recibiu 474.904 consultas nos últimos doce meses, o que supón unha media diaria de consultas de 1.300.
Publicado orixinalmente en papel, desde hai máis dunha década, tamén está na internet. Este dicionario permite realizar buscas na ortografía do CL-AGAL e do ILG-RAG.