20.8.15

'Son Agrogay'

un festival para visibilizar
a diversidade afectivo-sexual no rural
O encontro, que vai pola segunda edición, terá lugar o 29 de agosto en Cumbraos, Monterroso.