19.8.15

O Diderot do galeguismo

Porque as mans dese home, chamado Ánxel Casal, estamparon a cultura e a literatura galega do primeiro terzo do século XX, nesa loita sen cuartel para que a lingua galega fose idioma cultural.