17.8.15

A viaxe a ningunha parte do GaiásCase catro anos despois da súa apertura, o proxecto languidece e non consegue despegar a pesar dos recursos dedicados a canalizar visitantes de forma artificial