8.4.15

DIA O POBO XITANONenos e nenas xitanas abren o dicionario para buscar o significado da palabra "Xitano. Sabes como reaccionan cando a len?
Mira este video do Fundación Secretariado Gitano