10.3.15

Nin portugués nin galego

Que sentido ten a promoción do portugués se mantemos unha política lingüística antinormalizadora?

Le o artigo de Cibrán Arxibai
Membro da Cerna da ProLingua