29.3.15

A AELG contará cun grupo de traballo sobre literatura oral

O Grupo terá como obxectivo principal o de favorecer, tanto individual como colectivamente, a visibilidade e o prestixio da oralidade como sistema de comunicación primordial da nosa cultura popular.