19.1.15

Seguimos coa CIENCIA


Obxectivos:
  • Incrementar a presenza das mulleres nos ámbitos científico e tecnolóxico de Galicia.
  • Promover actuacións dirixidas a eliminar os desequilibrios existentes no relativo á formación científica, así como no eido da investigación e innovación e no da xestión da I+D+i.
  • Situar nos estudos e actividades científicas a perspectiva de xénero nun primeiro plano.