5.12.14

TODAS AS LINGUAS DE ESPAÑA


O catalán, o eúskaro e o galego deberían ter unha presenza significactiva nos organismos e actos da Administración central, sen prexuízo de que o castelán seguira sendo o seu principal idioma de traballo.