10.11.14

De enquisa en enquisa… Por Valentina Formoso

- Me o dás?
- Si, te o dou!!!
Pregúntome se os interlocutores da anterior conversa, de 4 e 7 anos, entrarán na seguinte enquisa do IGE como falantes de galego ou como bilingües. Estou barallando as diferentes opcións e non o dou visto claro. Vou expoñelas por se os e as lectoras que cheguen a este exercicio de sociolingüística de orella fosen quen de atopar a solución.
Ler máis