29.10.14

Sobre a corrupciónVde. tampouco sabía nada?

Artigo de Xosé Manuel Pereiro en La Opinión de A Coruña