15.10.14

ALÓ IMOS!


O IGE confirma que o galego non é a lingua habitual da maioría da poboación