8.2.14

Yo por el gallego me corto la polla

Realizado polo grupo humorístico Os da Ría
 
Un novo vídeo viral del grupo humorístico de Os da Ría pide en castelán que se defenda o galego. "Somos un grupo de galegos independentes, xente de ben ou iso pensamos, que vivimos e loitamos durante toda a nosa vida, na medida das nosas posibilidades, por un mundo mellor. Somos un grupo de galegos que amamos Galicia, de todo corazón, pero non por iso cosiderámonos máis ou menos galegos que ninguén...
Isto é o que manifestan.