18.12.13

Revista Galega de Educación. Nº 57

 Presentada a revista o 18 de decembro: un monográfico sobre Rosalía e a educaciónSumario da revista

A LOMCE ou como lexislar contra a maioría social
 

O tema: Aprendemos con Rosalía
Presentación: Mercedes Queixas Zas (Coordinadora do monográfico)
Á procura dunha muller chamada Rosalía de Castro
Pilar García Negro (Universidade da Coruña)
33 anos defendendo unha Rosalía verdadeira
Francisco Rodríguez (Doutor en Filoloxía Románica e escritor)
Actualizar o discurso, modernizar a Fundación
Anxo Angueira (Presidente da Fundación Rosalía de Castro)
Rosalía de Castro no currículo de Educación Infantil e Primaria
Helena Villar Janeiro  (Mestra e pedagoga – Aula ‘Tres pitas brancas’ da Fundación Rosalía de Castro)
A experiencia do roteiro rosaliano no ensino
Antón Amil (IES Otero Pedrayo – A Coruña)
Coñecer a Rosalía de Castro no IES ‘Pintor Colmeiro’
Gracia Santorum (IES Pintor Colmeiro)
‘Adios ríos, adios fontes…’, a estrofa de 1861 que desapareceu logo
Xesús Alonso Montero (Presidente da Real Academia Galega)
Rosalía de Castro, do currículo á aula
Mercedes Queixas Zas (CPI Alcalde Xosé Pichel – Coristanco)
Curtas para Rosalía
Mª dos Anxos González Refoxo (Vicepresidenta da ASPG – IES Elviña)
Rosalía de Castro: Unha poeta imprescindíbel en Educación Primaria
Mercedes Queixas Zas (CPI Alcalde Xosé Pichel – Coristanco)
Para sabermos algo máis…
Mercedes Queixas Zas (Coordinadora do monográfico)
A entrevista Conversa con-versos: ‘A miña primeira Rosalía’ (Xiana e Xosé Lastra,
María Manuela, Mini e Mero)
Rosalía Fernández Rial (Filóloga e poeta)
Educación social e escola
Infancias e Educación Social: Prácticas socioeducativas en contextos residenciais de protección en Galicia
Laura Cruz López (Universidade da Coruña)