21.12.11

Converxencia solicita ao Valedor que faga cumprir a lei das sinais en galego

Converxencia XXI dirixiu un escrito de queixa ao Valedor do Pobo de Galicia, para instalo a que" faga cumprir as leis vixentes sobre sinalización viaria e corrixa centos de sinais que exclúen a lingua galega nas estradas de Galicia".

 Os converxentes denuncian que "ninguén foi quen de facer cumprir a actual lexislación, que leva vixente desde os anos 80, e na que se especifica que a sinalización de estradas, aeroportos, estacións ferroviarias, de autobuses, marítimas e servizos públicos deben estar "na lingua castelá e na outra lingua oficial da Comunidade Autónoma"  e que "os topónimos galegos terán como única forma oficial a galega".
Deste xeito Converxencia pretende "chamar a atención sobre as verdadeiras funcións que debe desenvolver o Valedor de Pobo". Este cargo pediu este mes a retirada dun libro de texto por citar o artigo do Estatuto que di que o galego é a lingua propia do país sen citar o punto que lembra que o español tamén é oficial, cooficialidade que estaba explicada poucas páxinas antes no mesmo libro.
Fronte ao énfase do Valedor contra o libro de Vicen Vives, que a Xunta xa mandou corrixir, Converxencia lémbralle a este cargo que no caso da vulneración da toponimia nos letreiros oficiais "non se coñece que ninguén fose investigado ou sancionado por esta neglixencia continuada durante case 30 anos".