20.12.11

Carta da CGENDL á Presidenta do parlamento galego

Ante a postura dun libro de texto censurado polo Valedor do Pobo